Indregulering af ventilationsanlæg sikrer et konstant sundt indeklima

Et godt indeklima består af ren luft.  Ved indregulering af et ventilationsanlæg sikres det, at luftmængden bliver fordelt korrekt i huset.

Ventilations anlægget indstilles,  så det giver den korrekte ind- og udblæsning i alle opholdsrum.  Sidegevinsten ved et korrekt indstillet anlæg er: mindre støj samt minimal slitage på ventilatorerne.

Et sundt indeliv er et velfungerende ventilationsanlæg. Dette sikres ved regelmæssig rengøring af kanalsystemet samt en indregulering.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud via vores kontaktformular.